U.P. Sahkari Gram Vikas Bank, (UPSGVB) District Jhansi   

  Loan Waiver List 2012

                                                                            Blocks Name             

                                                                                                      1.  Babina                 

                                                                   2.   Badagaon         

                                                                    3.  Chirgaon          

                                                                    4.  Moth                 

                                                                    5.  Gursarai                         

                                                                    6.  Bamor             

                                                                    7.  Bangra                

                                                                    8.  Mauranipur